Ms Nguyệt

0869.337.433

Ms Kim Anh

0869.337.533

Mr Tuấn

0869.337.633

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Lương Ngày tuyển
GẤP: TUYỂN 72 NAM CÔNG XƯỞNG 72 đường Đào Anh, huyện Đào Viên, thành phố Đào Viên. 21009 Đài tệ Tuyển trực tiếp 05/07/2017
TUYỂN 1 NỮ HỘ LÝ 1 Viện dưỡng lão Tân Hoa - Cao Hùng 21 009 Đài tệ
TUYỂN 30 NỮ CÔNG XƯỞNG 30 Nhà máy điện tử : TÂN THẾ KỶ 21 009 Đài tệ Xuất cảnh cuối tháng 6
TUYỂN 07 NAM CÔNG XƯỞNG 7 Công ty Đông Canh 21 009 Đài tệ Xuất cảnh đầu tháng 7
GẤP: NỮ GIÚP VIỆC ĐÀI LOAN 1 Khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung 17 000 Đài tệ
nothing