Ms Nguyệt

0869.337.433

Ms Kim Anh

0869.337.533

Mr Tuấn

0869.337.633

Thông báo tuyển số lượng lớn nữ giúp việc tại Đài Loan

Thông báo tuyển số lượng lớn nữ giúp việc tại Đài Loan

25-05-2016

Theo chương trình của Bộ LĐTB&XH và hợp đồng giữa công ty và đối tác Đài Loan, công ty thông báo dự kiến kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan theo các điều kiện, tiêu chuẩn như sau :

​Thông báo tuyển giúp việc đi lao động tại Đài Loan

​Thông báo tuyển giúp việc đi lao động tại Đài Loan

29-01-2016

Công ty chúng tôi xin thông báo chương trình tuyển lao động nữ đi xuất khẩu lao động, làm giúp việc trong các gia đình ở Đài Loan

THÔNG BÁO TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

THÔNG BÁO TUYỂN GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

16-12-2015

Theo chương trình của Bộ LĐTB&XH và hợp đồng giữa công ty với đối tác Đài Loan, công ty thông báo dự kiến kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan theo các điều kiện, tiêu chuẩn như sau :

>> 1 >>
nothing